LEBIH SERAPAN
See mum, no leak!
Lihat mama, tidak bocor!
KESELESAAN AKTIF
I am dry as fast as I pee.
Saya rasa kering sebaik buang air kecil.
BAHAGIAN TEPI PELEKAT
Ooh... this feel soft on my skin!
Ooh... terasa lembut pada kulit saya!
CORAK YANG BERGAYA
Look at my trendy diaper!
Lihatlah lampin saya yang bergaya!
KESELESAAN PUSAT BAYI
My unhealed navel is protected.*
Pusat bayi saya dilindungi.*
*Specially for PETPET® New Born
diaper steps1
diaper steps2
diaper steps3
Available Sizes: New Born, S, M, L, XL
  • diaper NB size
  • diaper S size
  • diaper M size
  • diaper L size
  • diaper XL size